TIN CHỨNG KHOÁN

Đầu tư giá trị là hiểu rõ những gì mình mua và nắm giữ!

Trang chủ > TIN CHỨNG KHOÁN

Trong phần này, Sơn Long Invest xin giới thiệu đến các bạn những vấn đề chung về đầu tư chứng khoán, những rủi ro và sai lầm phổ biến trong đầu tư, cùng với những chiến lược đầu tư chứng khoán hiệu quả đã mang lại thành công cho các nhà đầu tư huyền thoại. Chúng tôi cũng có nhiều bài viết mạn đàm về hiện trạng thị trường chứng khoán Việt Nam và chiến lược đầu tư mà Sơn Long Invest đang áp dụng.

Xin nhấn mạnh, chuyên mục này cũng như toàn bộ các sản phẩm dịch vụ của Sơn Long đều hướng đến các nhà đầu tư, những người có nguồn vốn ổn định và quan điểm đầu tư giá trị mang tính dài hạn – Không phải dành cho các nhà đầu cơ, lướt sóng.

0789 366 808